Cele

firefighters gefb0fe56e 1920

Projekt Ready4Crisis ma na celu wyposażenie nauczycieli w innowacyjne narzędzia, dzięki którym będą mogli przekazywać przyszłym pracownikom służb zintegrowanego sytemu ratownictwa niezbędną wiedzę i umiejętności do reagowania na sytuacje kryzysowe w sposób pewny i kompetentny.

Dążym do tego, aby opracowane materiały w zakresie monitorowania zagrożeń, szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego były innowacyjne, szczegółowe i kompleksowe i ułatwiały pracę nauczycieli, w ramach programów edukacyjnych dla przyszłych profesjonalistów, którzy będą pracować w zintegrowanym systemie ratownictwa.

Wśród materiałów znajdziesz dodatkowe źródła informacji do nauki przedmiotu, w tym praktyczne przykłady, studia przypadków i rzeczywiste scenariusze, które umożliwią zaangażowanie uczniów w tematykę przedmiotów. .

W szczególności zakładamy:

dostarczenie nauczycielom dodatkowych materiałów dydaktycznych, wspierających naukę przedmiotów;

zapewnienie aktualnych treści edukacyjnych, odpowiadających na bieżące potrzeby;

dostosowanie materiałów do potrzeb świata cyfrowego - wykorzystanie TIK do publikacji naszych rezultatów;

stworzenia materiałów zawieracjących podstawę teoretyczną, a także praktyczne wkazówki i konkretne materiały praktyczne, do wykorzystania na lekcjach.