O nas

Kim jesteśmy? Jesteśmy zespołem nauczycieli i edukatorów z Polski, Czech, Niemiec i Grecji, związanych z tematyką zarządzania kryzysowego i jednostkami szybkiego reagowania. Razem realizujemy projekt Ready4Crisis, aby wspierać nauczycieli, edukatorów i przyszłych profesjonalistów w zawodach związanych pożarnictwem, zarządzaniem kryzysowym i ratownictwem.

Co robimy? Wykorzystując najnowsze badania, wiedzę, techniki pracy w ww. obszarach tworzymy nowoczesne i angażujące pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, dążąc do poprawy jakości szkolenia ratowników i strażaków, co ostatecznie prowadzi do skuteczniejszego i wydajniejszego reagowania w sytuacjach kryzysowych

Dla kogo działamy? Ta strona powstała z myślą o nauczycielach i edukatorach pracujących z młodzieżą, przygotowującą się do pracy w zawodach związanych ze Zintegrowanym Systemem Ratownictwa.

Dlaczego? Naszym celem jest ulepszenie programów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz materiałów wspierających edukację w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Wspieramy rozwój umiejętności i postaw przyszłego personelu zintegrowanych służb ratowniczych, aby wzmocnić ich umiejętności i postawy w obszarze reagowania na pojawiające się kryzysy i zagrożenia naturalne oraz ratować życie innych.

Projekt "Ready4crisis-Innovation of the Monitoring and Crisis Management in the VET Study Programmes for an Integrated Rescue System" to ambitna i wyjątkowa trzyletnia inicjatywa współfinansowana przez Unię Europejską. Projekt partnerstwa strategicznego Erasmus + KA2, KA220-VET - Partnerstwa współpracy w kształceniu i szkoleniu zawodowym, jest kluczowym elementem tego projektu. Numer umowy projektu to 2022-1-DE02-KA220-VET-000089097. .