Dostępne materiały

W ramach projektu stworzone zostaną następujące materiały:

W przewodniku dla nauczycieli i edukatorów zawodu znajdziesz gotowe rozwiązania, pozwalające przezwyciężyć istniejącą obecnie lukę między praktycznym szkoleniem przyszłych pokoleń strażaków a teorią i przepisami związanymi z tym zawodem. Oferujemy gotowe scenariusze zajęć, źródła informacji, dodatkowe przykłady itp.

Zbiór 32 przykładów dobrych praktyk, pokazujących interwencje w obszarze szybkiego reagowania i zarządzania kryzysami, zaobserwowanych w krajach partnerskich. Dzięki nim możesz poszerzyć wiedzę o innowacyjnych rozwiązań stosowanych przy obecnych rodzajach kryzysów i zagrożeń występujących w Europie.

24 filmy edukacyjne, które ułatwią i urozmaicą prezentację treści lekcyjnych. Będą to krótkie animacje przedstawiające konkretne sytuacje, w których mogą znaleźć się strażacy czy ratownicy, oraz sposoby zachowania się i radzenia sobie z nimi.

Platforma edukacyjna to strona internetowa, na której jesteś :) Jest to jeden z naszych rezultatów, poprzez który udostępniamy wsyzstkie przygotowane zasoby edukacyjne.