Projekt

Projekt "Ready4Crisis" jest owocem wspólnej pracy ośmiu partnerów z czterech krajów: Polski, Grecji, Czech i Niemiec. Projekt potrwa ponad trzy lata, od listopada 2022 r. do października 2025 r.

Nasz cel Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych i nowoczesnych materiałów edukacyjnych, które usprawnią szkolenie młodzieży przygotowującej się do pracy w służbach zintegrowanego systemie ratownictwa, w szkołach o profilach zawodowych. W projekcie wykorzystujemy najnowsze badania i techniki w dziedzinie ratownictwa, aby tworzyć materiały szkoleniowe, które będą zarówno kompleksowe a jednocześnie angażujące.

Koncentrujemy się na opracowaniu treści obejmujących szeroki zakres tematów, w tym m.in. działania poszukiwawcze i ratownictwo, ratownictwo medyczne oraz reagowanie na pożary, materiały niebezpieczne, katastrofy naturalne itp. Dlaczego? Zależy nam na poprawie jakości kształcenia zawodowego dla przyszłych pracowników służb integrowanego systemu ratownictwa. Wierzymy, że dzięki wsparciu nauczycieli i pośrednio uczniów przygotowujących się do zawodu, przyczynimy się do skuteczniejszego i wydajniejszego reagowania w sytuacjach kryzysowych.