firefighters gefb0fe56e 1920

About Us

Projekt Ready4crisis ma na celu ulepszenie programów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i zarządzania kryzysowego. Programy te są rzadkie, ale niezbędne dla przyszłych pokoleń pracowników służb ratowniczych, takich jak straż pożarna, jednostki ratownicze, ratownicy medyczni, menedżerowie kryzysowi, członkowie sił obronnych i inni. Projekt ten ma na celu poprawę umiejętności, gotowości i odporności personelu, aby lepiej reagować na pojawiające się kryzysy i zagrożenia naturalne oraz ratować życie.