O nás

Cílem projektu Ready4crisis je zlepšit studijní programy odborného vzdělávání a přípravy v oblasti požární bezpečnosti a krizového řízení. Tyto studijní programy nejsou zcela běžné, ale jsou naprosto nezbytné pro budoucí generace pracovníků záchranných služeb, jako jsou hasiči, záchranné jednotky, zdravotníci, krizoví manažeři, příslušníci obranných složek a další. Cílem tohoto projektu je zlepšit dovednosti, připravenost a odolnost personálu, aby mohl lépe reagovat na vznikající krize a přírodní nebezpečí a zachraňovat životy.

K dosažení tohoto cíle budou v rámci projektu vytvořeny moderní a aktuální výukové materiály pro učitele a školitele těchto předmětů. Materiály budou v digitálních formátech, snadno přístupné a dostupné studentům a žákům studijních programů. Projekt si uvědomuje, že je důležité mít v budoucnu vysoce vzdělanou pracovní sílu, která se dokáže přizpůsobit měnícím se okolnostem a účinně zvládat mimořádné události.

Projekt se rovněž zaměří na posílení aspektů monitorování a krizového řízení studijních programů. To zahrnuje školení pracovníků v oblasti monitorování a efektivního zvládání krizových situací s využitím moderních metod a nástrojů. V rámci projektu budou rovněž vyvinuty inovativní přístupy k řešení krizí, čímž se zvýší připravenost a odolnost pracovníků záchranných služeb.

S Ready4crisis můžeme pokročit směrem k bezpečnější společnosti. Rozvojem a zdokonalováním programů odborného vzdělávání a odborné přípravy v oblasti požární bezpečnosti a krizového řízení projekt poskytuje vysoce kvalifikovanou a schopnou pracovní sílu, která bude schopna zvládnout jakoukoli mimořádnou událost.

Projekt “Ready4crisis – Inovace monitoringu a krizového řízení ve studijních programech odborného vzdělávání pro integrovaný záchranný systém” je ambiciózní a jedinečná tříletá iniciativa spolufinancovaná Evropskou unií. Projekt strategického partnerství KA2 programu Erasmus+, KA220-VET – Partnerství pro spolupráci v odborném vzdělávání a přípravě, je důležitou součástí tohoto projektu. Číslo projektu je 2022-1-DE02-KA220-VET-000089097.